నియామకాలు

నియామకాలు
పేరు వివరాలు మొదటి తేది చివరి తేది దస్తావేజులు
పంచాయత్ సెక్రటరీ

పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ: అమరావతి, గుంటూరు జిల్లా

ఎన్ఓటిఫికేషన్ నెంబరు. 01/2019, తేదీ: 26-07-2019

 A.P.   లోపంచాయతి    సెక్రటరీ గ్రేడ్ – వి         పంచాయతీలో   రాజ్సబార్డినేట్ సర్వీస్ (జనరల్ రిక్రూట్ మెంట్)

01/08/2019 30/09/2019 వీక్షించండి (102 KB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు